Нашите продукти се консумират предимно от младите хора в страната. Освен производство на вкусна и пълноценна храна ние си поставихме една ХУМАННА ЦЕЛ – ДА ИНФОРМИРАМЕ МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ДОБРОТАТА.

 

След внимателно проучване на проблемите сред подрастващите решихме да потърсим партньорството на Български Червен Кръст. Така се роди проекта „БЪДИ ДОБРИЯТ ГЕРОЙ“ .

От месец Юни 2012 г Идеал Продукт дарява 5% от печалбата си за финансово подпомагане на този проект.

В началото на есента със задоволство отчетохме първата година на този уникален проект.
Проектът е насочен към децата на възраст 10-12 години. Деца, които се намират в онзи особен преход в училище от начално към основно образование. Това определено е стресова ситуация, съчетана с биологични обособени фактори е сериозна предпоставка за прояви на агресия и насилие.

Уникалното в проекта е, че се провежда по метода „деца обучават деца“. Доброволците от Столичната организация на БМЧК създадоха великолепен екип, който да реализира проекта в столичните училища.

Уникалното в проекта е и това, че той се основава на един основен принцип –доброволчеството. Когато участваш доброволно с уменията си в отстраняването на даден проблем ти даваш най-доброто от себе си.

Това ни отличава от множеството проекти на държавни и обществени организации по тези проблеми.

Агресията и насилието са бич за съвременното общество. В борбата с него значението и ролята на родители, учители, съученици е еднакво важна и значима.

НЕ НА АГРЕСИЯТА

БЪДИ ДОБРИЯТ ГЕРОЙ